Vyšetření, testy a terapie

vhodné po porodu

 • Celostní medicína a testování
 • Diagnostika a poradenství
 • Manuální techniky
 • Terapie jizvy a podpůrné metody

Seznamte se ...

s pestrými metodami a technikami fyzioterapie a funkční medicíny. Gynekologická fyzioterapie a celostní medicína nabízí v dnešní době velmi účinná řešení na všechny problémy, které trápí čerstvé maminky. Inspirujte se a hledejte odborníka, který tyto služby nabízí.

Vyhledejte odborníka ve svém okolí dle konkrétní terapie

vyšetření diastázy pohmatem
vyšetření diastázy

Gyn - fyzio vyšetření

Zaměřuje se na ošetření potíží týkajících se pánevního dna a břišní stěny, menstruačního cyklu, početí, těhotenství či poporodního období. Kromě klasického vzdělání mají gyn-fyzio širší znalost a větší praxi v této problematice i způsobech terapie. S čím vám gynekologická fyzioterapie pomůže?

 • Bolestivá menstruace či ovulace
 • Bolestivá kostrč či pohlavní styk
 • Pokles pánevního dna/orgánů pánve
 • Únik (inkontinence) moči případně stolice
 • Diastáza (rozestoupení) přímých břišních svalů
 • Bolestivá či jiné potíže působící jizva
 • Nezdárná snaha otěhotnět
 • Obtíže v těhotenství a regenerace po porodu
 • Dlouhodobé záněty močových cest
 • Endometrióza, srůsty

Jak se na terapii připravit

 • S sebou všechny lékařské zprávy či lékařská doporučení
 • Výhodou je znalost/zápis vašeho menstruačního cyklu
 • Pohodlné spodní prádlo
 • Při probíhající menstruaci konzultujte návštěvu s fyzioterapeutem

První setkání s terapeutem

 • Úvodní popovídání, co vás trápí, co od terapie očekáváte
 • Odebrání anamnézy
 • Vyšetření držení těla a pohybových návyků (ve spodním prádle)
 • Návrh konkrétního postupu terapie
 • Terapie, ukázka a zaučení prvních cviků/ošetření na doma
 • Doporučení dalších navazujících terapií (např. vypracování hormonálního profilu, viscerální terapie, biorezonance aj.)
podoskop
Podologické vyšetření

Podologické vyšetření

Nohy jsou naše základna a od nich vždy začínáme! Chodidlo se během života 300milionkrát ohne, natáhne a stáhne. Pokud tato opěrná část těla nefunguje správně, problémy se řetězí a postupně se stěhují do jiných částí těla - do kyčlí, do sklonu pánve, aktivity břišních svalů...

 • Podiatrie je obor lékařský. Zabývá se patofyziologií, diagnostikou, terapií poruch a chorob nohou.
 • Podologie zahrnuje preventivní a rekondiční péči o nohy, diagnostiku a hledání příčin potíží. V tomto případě si vás do parády vezme většinou fyzioterapeut nebo lektor pohybu.
 • Podologické vyšetření probíhá na přístroji Podoskop se systémem Podocam.

Jak může podologické vyšetření probíhat - osobní zkušenost

 • Vyšetření není fyzicky náročné a trvalo cca 60 minut. Byla jsem v prádle a naboso.
 • Popovídaly jsme si, sdělila jsem svou anamnézu a problémy, které mne přivedly (diastáza).
 • Následovalo vyšetření kyčlí a diagnostika na podoskopu (stav podélné i příčné klenby, postavení hlezen, nastavení nohou v kotníku, držení těla v návaznosti na postavení kotníků). Výsledky byly foceny pro pozdější vyhodnocení.
 • Poté analýza statického zatížení nohou při stoji, chůzi a běhu na páse.
 • Také reakce na změnu postury - hodnocení dřepu, výpadu a poskoku.
 • Následovalo důkladné vyšetření nohou, chodidel a prstů palpačně i vizuálně (zda nejsou otoky, mozoly, svalové spazmy, kuří oka, zarostlé nehty, vbočené palce, kladívkové prsty a další...).
 • Společné vyhodnocení výsledků a stanovení vhodné rehabilitace se cviky na doma. Doporučení vhodné volnočasové i sportovní obuvi. Domluvení následné kontroly a konzultace.
klinická naturopatie a funkční medicína
hormonální profil, DUTCH test

Funkční medicína, výživa a naturopatie

Čím dál tím častěji se setkáváme se spojeními celostní/ komplexní/holistická/integrovaná/funkční medicína. Všechny tyto názvy mají jedno společné - nahlížet na člověka jako na celek. Funkční medicína se orientuje na léčení příčin zdravotních potíží místo opakovaného potlačování symptomů.

Terapeut funkční medicíny se zaměřuje nejen na fyzické projevy nemoci, ale zohledňuje i genetické předpoklady, biochemické podmínky či lifestylové faktory. V terapii využívá nástroje funkční medicíny jako je časová osa, detailní dotazníky a laboratorní testy.Terapeuti se snaží probudit samouzdravovací schopnost člověka za pomoci úpravy režimu, výživy a s podporou léčebné síly přírody. 

 • Obor klinické naturopatie je západní směr celostní medicíny, který propojuje znalosti a tradice přírodního léčitelství s nejnovějšími poznatky klinického výzkumu v oblasti přírodní a nutriční medicíny.

S jakými potížemi terapeuta vyhledat

 • Hormonální disharmonie
 • Neschopnost redukce váhy, uchování tuku zejména v oblasti kolem břicha a na stehnech
 • Špatné psychické rozpoložení - deprese, úzkost, únava
 • Špatné zažívání, opakované záněty močové trubice, migrény, nežádoucí kožní projevy, porucha imunity
 • Nepravidelný menstruační cyklus

Metody funkční medicíny

 • Biorezonance
 • Testy potravinové senzitivity
 • Chuťové testy
 • Stanovení krevních markerů
 • DNA Testy
 • Homeopatie
 • Tradiční čínská medicína
 • Fytoterapie (bylinná léčba)
 • Dietetika (léčba stravou)
 • Psychoterapie
klinická naturopatie a funkční medicína
klinická naturopatie a funkční medicína

Hormonální profil

Test pohlavních hormonů ženy poskytuje přesný přehled o tom, co se děje v těle z pohledu hormonální rovnováhy. Zjištěné informace mohou být velmi užitečné také pro odhalení základních příčin chronických onemocnění.

Určitá míra výkyvů hormonální hladiny během menstruačního cyklu je přirozená a ženy ji obvykle pociťují jako zvladatelné změny energie, vitality a nálady. Hormonální nerovnováha s sebou však již přináší:

 • Neplodnost
 • Nepravidelný menstruační cyklus s bolestivou menstruací, intermenstruační špinění, chybějící ovulace, silný premenstruační syndrom
 • Vznik cyst, myomů, endometrióza
 • Přibývání na váze, zejména v oblasti kolem břicha, na stehnech a na bocích, zadržování vody v podkoží
 • Ztráta chuti na sex, suchost v pochvě
 • Tvorba ochlupení či akné, vypadávání vlasů, zimomřivost
 • Deprese, úzkost, nedostatek energie, nesoustředěnost, problémy s pamětí, poruchy spánku

DUTCH TEST

 • Žádanku na krevní odběr pro hormonální profil vám může předepsat např. váš gynekolog. Odběry probíhají v konkrétní dny vašeho cyklu. Ale ne každý gynekolog umí profil správně vyhodnotit a interpretovat.
 • Hormonální systém je velmi dynamický, hodnoty jednotlivých hormonů se mění v rámci cyklu i několikanásobně.
 • A zde narážíme na limity klasických krevních testů, které nám dokáží změřit absolutní hodnoty hormonů, ale ne jejich odbourávání.
 • Můžete zvolit mnohem komplexnější DUTCH test, který detekuje metabolity jednotlivých hormonů v moči a dokáže prozradit mnohé nejen o jejich hladinách a metabolismu, ale i efektivitě jejich odbourávání. Lze pak řešit opravdovou příčinu a ne jen překrývat její projevy.
 • DUTCH test si můžete objednat samy, testování zvládnete dle popisu také samy, na vyhodnocení vyhledejte odborníka.
workshop Diastáza a Pánevní dno
Podologické vyšetření

Diagnostika pohybového aparátu

Znalostí držení těla se dá lépe přiblížit jakémukoliv cíli (ať už se jedná o oploštění bříška, zpevnění problémových partií či hubnutí), protože pak je cvičení nejen bezpečnější, ale i efektivnější.

Pokud chcete po porodu začít cvičit (osobně s lektorem pohybu či v online prostředí) je výhodné znát všechny informace o vašem těle. Na které svalové struktury se primárně  zaměřit, jsou některé oslabené či zkrácené? Jaké je vaše tělesné postavení a stabilita ve stoji, v sedu či chůzi? Jak pracovat s případnými patologiemi a jaké jsou kontraindikace k dané pohybové aktivitě? Diagnostika pomůže:

 • Zamezit pohybovým chybám
 • Zamezit namáhání přetížených svalů
 • Snížit riziko úrazu či vzniku zdravotních potíží
 • Maximalizovat kýžený efekt, urychlit výsledek

Cvičení po porodu

 • Osvojení si tělesného napřímení, principy tahu a tlaku
 • Nácvik denních činností, využívání opor, práce s klenbou
 • Dechová praxe, aktivace hlubokého stabilizačního systému
 • Aktivace a relaxace svalů pánve
 • Bez namáhání přímých břišních svalů
 • Terapie jizvy

Jak vybrat vhodného

lektora pohybu 

 • Kontinuální vzdělávání v oblasti péče o své klienty
 • Pozitivní reference a doložitelné výsledky práce (s rodičkami)
 • Respektující, vnímavé a vstřícné vedení
 • Ucelený pohled na pohyb člověka, schopnost analýzy a hledání pohybového souladu a funkčnosti
 • Využití cvičení k nalezení slabých míst v pohybových návycích
 • Ochota propojení své práce s dalšími terapeuty (např. s potřebným vybavením)
ošetření diastázy
uzavření diastázy

Manuální ošetření diastázy

Vyškolený terapeut pomocí manuálního kontaktu pomůže břišním svalům (především přímým břišním svalům) zaujmout v rámci aktivity jejich přirozenou pozici, která je právě při diastáze změněna. To vše probíhá v propojení s vhodnými cviky a nácvikem pohybového režimu. 

Vždy předchází důkladné vyšetření, na jehož základě terapeut vyhodnotí, zda je manuální ošetření diastázy v daném případě vhodné, či je nejprve potřeba nacvičit aktivitu břišních svalů a jejich spolupráci tak, aby následné ošetření mělo co největší a dlouhodobý efekt. Samotné manuální ošetření trvá jen pár sekund a opakuje se třikrát. Indikace:

 • Estetický problém (z pohledu ženy)
 • Nestabilita v oblasti středu (z pohledu ženy)
 • Jiné obtíže doprovázející diastázu - bolesti zad, zhoršené trávení (zácpa)
 • Funkční diskoordinace svalů středu (z pohledu fyzio)

Manuální ošetření diastázy

 • Provádí se ihned první den po porodu a kdykoliv dále
 • Kontraindikací jsou otevřené rány
 • Ošetření po císařském řezu možno za 6-8 týdnů po operaci a dále dle stavu jizvy
 • Terapie se opakuje alespoň 2x v odstupu dvou týdnů

Techniky měkkých tkání

 • Zaměřují se na ošetření kůže, podkoží, fascií, svalů a jejich úponů
 • Měkké tkáně včetně kůže těsně obklopují pohybovou soustavu, tvoří důležitou složku samotných svalů a umožňují vzájemný pohyb všech těchto tkání proti sobě - bez nich by pohyb nebyl možný
 • Porucha funkce měkkých tkání se projevuje odporem proti protažení nebo posouvání těchto tkání
 • Diastáza = vazivo ve středu těla se vlivem působení sil a tlaku roztáhlo do stran, ztenčilo či oslabilo
ošetření per rectum
ošetření per rectum

Ošetření

per vaginam

Pokud žena zajde na gynekologickou fyzioterapii, může jí být nabídnuto vyšetření pánevního dna a přilehlých struktur vnitřně. Jedná se o vyšetření a případnou terapii přes pochvu (lat. per vaginam) nebo přes konečník (per rectum), kdy fyzioterapeut zavádí prst v rukavici s pomocí lubrikačního gelu do pochvy/recta pacientky. Při tomto vyšetření zjišťuje citlivost, bolestivost, funkci, svalovou sílu a souhru pánevního dna, nutnou k jeho optimální funkci. K čemu ošetření slouží?

 • Podá bližší informace o stavu svalů a vazů pánevního dna
 • Informuje o schopnosti pánevní dno aktivovat i relaxovat
 • Uvolní případné vysoké napětí daných tkání
 • Ošetří v případě potřeby jizvu po nástřihu, natržení či operacích
 • Pomůže efektivně provést, sledovat a ohodnotit změny v průběhu terapií

Kdy je ošetření vhodné

 • Při bolestivé menstruaci či ovulaci
 • Při bolestech, diskomfortu či pocitu tlaku v oblasti pánve a břicha
 • Při úniku (inkontinenci), zadržování (retenci) moči
 • Při přípravě a podpoře v otěhotnění
 • Při bolestech při pohlavním styku
 • Při přípravě na porod (nejlépe od 36.tt, dle situace ale možné i dříve)
 • Při bolestech či jiných obtížích s kostrčí
 • Pro ošetření jizvy v oblasti pánevního dna
 • Při pocitu příliš slabého nebo naopak napjatého pánevního dna
 • Při některých bolestech zad a typech zácpy (týká se především ošetření přes konečník)

Jak ošetření per vaginam probíhá - osobní zkušenost

 • Nejprve proběhne důkladná domluva, zda je pro Vás vyšetření v pořádku - vždy je zcela dobrovolné
 • Poté si oblečete jednorázovou sukýnku a odložíte si jako u gynekologa
 • Položíte se na záda do pohodlné pozice, můžete být přikryta dekou
 • S Vaším svolením proběhne vyšetření - vždy velmi jemně
 • Vyšetřuje se svalová síla, schopnost relaxace i celkový stav pánevního dna
 • Vy můžete vyšetření kdykoliv zastavit
 • V případě potřeby lze vyšetření provést i v sedě či ve stoji (například u poklesu dělohy, úniku moči při kašli a podobně)
 • Následuje ošetření a nácvik terapie (cvičení)
per rectum
Per rectum

Vyšetření per rectum a mobilizace kostrče

Postižení kostrče bývá u žen způsobeno těžkým porodem, pádem na zadek, dlouhodobým sezením na tvrdé podložce, zánětem pohlavních a močových orgánů event. tlustého střeva. Zvýšené napětí svalů pánevního dna  mohou také vyvolat dlouhodobé stresy.

Kostrč a svaly pánevního dna jsou často příčinou obtíží, které mohou být v oblasti pánve, ale také značně vzdálené a zdánlivě s touto oblastí nesouvisejí. Toto ošetření vám bude fyzioterapeutem nabídnuto v případech:

 • Slabá funkce pánevního dna
 • Bolesti kloubů pánve, kyčelních kloubů či páteře - často s vyzařováním do břicha
 • Bolesti hlavy nebo závratě
 • Problémy s otěhotněním
 • Poruchy vnitřních orgánů

Jak terapie obvykle probíhá

 • Vyšetření probíhá nejčastěji v kleku na všech čtyřech končetinách (ruce se opírají o předloktí) nebo vleže na boku či na břiše
 • Fyzioterapeut palpuje (dotýká se) kostrč a zjišťuje, zda pruží
 • V případě, že nepruží, je uhnutá na jednu stranu nebo je v okolí kostrče zvýšené svalové napětí, je možné rovnou provést mobilizaci – opakované šetrné zahýbání s posledními obratli a současně povolení (protažení) vazů, které se na kostrč upínají a jsou součástí pánevního dna
rolfing
lymfatická masáž

Rolfterapie

Rolfterapie/rolfing (nebo také strukturální integrace) je alternativní manuální terapie založená na sérii ošetření využívajících manipulace s vazivem (resp. fascií) a pohybového vzdělávání. Není primárně zaměřen na léčbu zdravotních obtíží, ale jak se postupně napravuje nerovnováha ve struktuře těla, což bývá častou příčinou chronické bolesti a omezené hybnosti, symptomy původních obtíží ustupují až zcela mizí.  

Rolfing pracuje s gravitací. V případě vychýlení tělesné struktury ze svislého uspořádání je gravitační síla pociťovaná v našem těle jako stres, který v nás způsobuje neustálé svalové napětí. K čemu terapie slouží?

 • Odbourává v těle tenze, pnutí, tahy a bolest
 • Podporuje správné držení těla, správnou chůzi, uvolňuje svaly, šlachy, klouby, pomáhá při špatném dýchání
 • Odbourává emoční stres, nespavost, chronické bolesti hlavy, migrény
 • Speciální ošetření pomáhá při hojení jizev

Jak terapie obvykle probíhá

 • Rolfterapie se skládá z 10 lekcí (jedna lekce trvá cca 80 minut a bývá zaměřená na jednu tělesnou partii). Mezi jednotlivými terapiemi bývá odstup 2-3 týdnů.
 • Terapie začíná analýzou držení těla a pohybu klienta, může být provedena i fotodokumentace.
 • Terapie nejčastěji probíhá vleže na lůžku, ve stoji či v předklonu na židli. ošetřovaná žena je ve spodním prádle.
 • Terapeut pracuje v závislosti na ošetřované oblasti těla rukama, bříšky prstů nebo lokty.
 • Terapeut cílenými hmaty ošetří jednotlivé části těla tak, že oddělí („rozlepí“) slepené fascie.
 • Pomocí speciálních hmatů uvolní svaly z napětí a ty se pak vrací do své původní polohy.
 • Žena může spolupracovat dechovými cviky nebo malými specifickými pohyby.
viscerální manipulace
viscerální terapie

Viscerální manipulace

Viscerální manipulace je jemná manuální terapie, která ovlivňuje napětí vnitřních orgánů a jejich závěsných aparátů. Aby byla zachována správná funkce vnitřních orgánů, je mimo jiné potřeba, aby měly dostatečný prostor pro přirozený pohyb. Viscerální maniúulace pracuje s fasciemi, které obklopují vnitřní orgány a propojují je mezi sebou. Po operacích, zánětech, stresu, nevhodném držení těla dochází k omezení pohyblivosti fascií a orgány nemají místo pro pohyb.

Ženám po porodu může technika ulevit od těchto obtíží:

 • Gynekologické a urologické obtíže - cysty na vaječnících, pozánětlivé srůsty či v močovém ústrojí vyskytující se močové kameny
 • Bolesti břicha, zažívací potíže, zácpa, pálení žáhy, říhání, bolesti žaludku
 • Pooperační srůsty
 • Potíže s otěhotněním
 • Bolestí bederní páteře nebo SI skloubení
 • Zvýšené svalové napětí svalů pánevního dna
 • Bolesti hlavy
 • Dechové obtíže

Jak terapie obvykle probíhá

 • Při první návštěvě terapeut odebírá anamnézu, vyšetřuje pacienta pohledem, termodiagnostikou a „poslechem“ rukou.
 • Tato léčba není nikdy invazivní nebo bolestivá. Provádí se jemným stlačením a protahováním tkáně. Jemná napravování (manipulace) mohou zlepšit fungování orgánů, orgánových systémů a celkové zdraví.
 • Délka terapie je velmi individuální. Záleží, o jaký konkrétní problém se jedná, jak dlouho problém trvá a jaká je jeho příčina. Terapii je vhodné opakovat jednou za 3 týdny. Počet návštěv je vždy individuální, běžné obtíže lze však výrazně ovlivnit během 3-5 návštěv. Po půl roce nebo roce od poslední aplikace léčby se provádí kontrola účinnosti léčby.
 • Aby nedocházelo k opětovnému zhoršení potíží, je vhodné terapii doplnit cvičením. Zásadní je práce s bránicí, nácvik správného dechového stereotypu a správného držení těla. Pacienti mohou také provádět automasáže břicha.
 • Terapie je možná i v těhotenství. Po porodu vyčkejte na konec šestinedělí. I preventivní terapie je na místě.
Metoda Ludmily Mojžíšové
metoda Ludmily Mojžíšové

Metoda Ludmily Mojžíšové

Ludmila Mojžíšová vyvinula metodu, kterou původně úspěšně léčila pacienty s bolestmi zad. Ukázalo se však, že ženy, které se snažily roky otěhotnět a běžná léčba neplodnosti u nich nezabírala, po této léčbě otěhotněly. 

Tato metoda je založena na principu, že existují reflexní vztahy mezi páteří a vnitřními orgány. Dojde-li k dysfunkci páteře, dochází také k dysfunkci odpovídajícího vnitřního orgánu a obráceně.

Kde metoda pomáhá:

 • Funkční ženská sterilita
 • Neschopnost donosit plod, časté potraty
 • Absence nebo nepravidelnost cyklu, regulace bolestivosti a intenzity
 • Bolesti při pohlavním styku, ženy bez orgasmu
 • Inkontinence moči i stolice
 • Oslabení svalů pánevního dna
 • Aktivní jizvy a srůsty
 • Časté záněty, endometrióza
 • Bolesti zad, krční páteře a hlavy

Metoda v číslech

 • V dnešní době je uváděna 40% sterilita na straně muže a 40% sterilita na straně ženy
 • 20% tvoří kombinace příčin na straně muže a ženy
 • Ženská vratná neplodnost má u metody úspěšnost 34%
 • Ve 37% případů má metoda statisticky významný vliv na úpravu spermiogramu

Prostředky metody

 • Vstupní diagnostika
  Fyzioterapeut provede důkladnou vstupní diagnostiku. Zaměřuje se zejména na svaly pánevního dna - zjišťuje napětí, přetížení či oslabení.
 • Mobilizace žeber, pánve a páteře
  Následují většinou speciální terapeutické techniky, tzv. mobilizace důležitých kloubů těla, které se využívají k odstranění blokád.
 • Sestava cviků na míru
  Další část metody zahrnuje pravidelné domácí cvičení. Fyzioterapeut s vámi nacvičí cviky zaměřují se na zlepšení pohyblivosti páteře a pánve, uvolnění křížokyčelního kloubu (SI) a posílení, popř. protažení, svalů, které ovlivňují vzájemnou polohu páteře, pánve a kostrče. V dnešní době si často terapeuti původní cviky doplňují.
 • Vyšetření per rectum a mobilizace kostrče
  Důležitou částí metody je mobilizace kostrče přes konečník (většinou až na další terapii).
 • Jizvy a srůsty
  V případě přítomnosti jizev je věnována pozornost i jim. Stavy po různých břišních operacích, i laparoskopických, mohou totiž vést ke vzniku srůstů. Srůsty v břišní dutině pak zhoršují funkci vnitřních orgánů a mohou způsobit funkční sterilitu.
 • Fasciální manipulace
  Metoda pracuje se zlepšením kluznosti vazivových vrstev. Podrobným vyšetřením se zjistí, v jakých rovinách a v jakých místech se nacházejí klíčové problémy a manuálně se odstraní.
 • Masáže a tepelné procedury
vyšetření jizvy
vyšetření jizvy

Vyšetření jizvy a okolí

Ať už je jizva způsobena chirurgickým zákrokem, úrazem nebo plastickou operací, její schopnost ovlivnit pohybový aparát je velice vysoká. Jizva může být problémem lokálním (místním) nebo přeneseným.

Během porodu císařským řezem se přímé břišní svaly rozevírají v linea alba, aby nedošlo k jejich zbytečné traumatizaci a případnému zdroji následných potíží. Do této oblasti se ale upínají všechny ploché svaly břicha, proto je důležité jizvu nechat dostatečně zahojit a předejít tak vzniku či rozvoji diastázy.

Mechanické vyšetření zahrnuje vyšetření posunlivosti a protažitelnosti. Jak vypadá jizva, která zcela jistě vyžaduje odborné ošetření?

 • Bolestivá či teplá
 • Méně odolná na mechanické podněty, tzn. občas v ní tahá
 • Má výraznější barvu než její okolí – nejčastěji červená nebo narůžovělá
 • Vtažená, nebo naopak vystouplá
 • Občas svědí
 • Nerada se jí dotýkáte
 • Není volně pohyblivá a v určitých místech její pohyb vázne

Dobře se hojící jizva

 • Je jemná a hladká
 • Je světlá a splývá s okolím
 • Nesvědí
 • Nepřesahuje úroveň kůže

Přenesené problémy aneb co byste od jizvy možná nečekaly

 • Změnu dechu
 • Bolesti hlavy, krku, zad
 • Hypertonus m. rectus abdominis, a tím pádem i diastázu
 • Zácpu
 • Srůsty
 • Bolestivou menstruaci
 • Bolest při pohlavním styku
 • Intermenstruační krvácení či špinění
 • Funkční sterilitu
 • Chronické pánevní bolesti
 • Stresovou inkontinenci, pokles pánevních orgánů
tejpování jizvy po císařském řezu
tejpování jizvy po císařském řezu

Kinesiotape

Kinesiotaping je technika využívající pružné pásky, jimiž můžeme mnoha různými způsoby podpořit náš pohybový aparát. Jednou z možností, kde taping působí velmi efektivně, je jeho využití v terapii jizev. Terapii pomocí pružné pásky, svými vlastnostmi podobné lidské kůži, vyvinul v 80. letech 20. století Dr. Kenzo Kase z Japonska. 

Jedná se o velmi šetrnou techniku, kdy následkem aplikace pásek přímo na jizvu dojde ke zlepšení cirkulace krve a lymfy, které následně vedou ke snížení napětí a podpoře lymfatického systému. Cílem je odlehčení přetížených částí těla nabídkou opory. Objednejte se v těchto případech:

 • Podpora hojení jizvy
 • Podpora funkce měkkých tkání při oslabeném svalstvu, ochablém vazivu, u plochých nohou
 • Akutní i chronické bolesti hlavy, páteře, svalů a kloubů
 • Redukce rozestupu břišních svalů

Kinesiotape po sekci

 • Tapování může výrazně pomoci při hojení jizvy po císařském řezu
 • Podmínkou pro aplikaci kinesiotapu je zhojená jizva bez stehů a stroupků (většinou od 10. - 14. dne po zákroku)
 • Kromě toho tato technika nemá výrazných omezení
 • Na kůži tape zůstává přibližně 4 - 5 dní

Vyhledejte odbornou pomoc

 • Kvalitní provedení této terapie předpokládá hluboké pochopení anatomických i funkčních souvislostí v organismu, znalost techniky tapování a také dostatečnou praxi
 • Vždy vyhledejte odborníka (zejména po porodu)
 • Před první aplikací je vhodná konzultace ohledně umístění a správného napětí pásky
 • Každý terapeut volí jinou techniku (délka, šířka pásek, způsob aplikace) a výsledky se mohou lišit
 • Pokud vaše první zkušenost nebude vyhovující, zkuste zajít jinam
naturopatie
suchá jehla

Terapie suchou jehlou

Suchá jehla je léčebná technika spočívající v aplikaci akupunkturních jehliček různého průměru a délky. Tato technika má široké využití, své uplatnění nachází (mimo jiné) v terapii aktivních jizev.

Cílem této aplikace je obnovení pohyblivosti jizvy a úleva od bolesti. Kdy toto ošetření absolvovat?

 • Podpora hojení jizvy
 • Akutní/chronické bolesti zad
 • Bolesti hlavy
 • Bolesti ramenních, kyčelních, kolenních kloubů
 • Úponové bolesti (tenisový/oštěpařský loket, skokanské koleno, bolesti pat,...)
 • Poúrazové stavy
 • Sportovní poranění svalového aparátu

Kdy terapii vynechat

 • Krvácivá onemocnění, antikoagulační terapie (snižující srážlivost krve)
 • Akutní zánětlivá onemocnění
 • Těhotenství (při ošetření pánve a dolních končetin)
 • Při fobii z jehel

Jak ošetření probíhalo - osobní zkušenost

 • Popovídala jsem si s ošetřující gynekologickou fyzioterapeutkou. Odebrala anamnézu, prohlédla mne, jizvu vyšetřila a vybrala jehličky.
 • Zeptala jsem se, zda bude ošetření bolet. Vždy to chci vědět, chci být na případný diskomfort připravena. Bylo mi řečeno, že to bude lehce nepříjemné a bude záležet na stavu tkáně. Stažená, neuvolněná tkáň bolí, jehličky nepustí do hloubky. Uvolněná, zdravá tkáň je zcela bezbolestná.
 • Terapeutka aplikovala jehličky po celé délce jizvy cca 0,5 - 1 cm pod kůži. Následovala drobná manipulace s jednotlivými jehličkami pro ovlivnění vazivové tkáně jizvy. Poté jsem zůstala na lůžku ještě přibližně 20 minut - jehličky zůstávají v tkáni, aby došlo k relaxaci.
 • V průběhu aplikace jsem mohla pozorovat zvýšené prokrvení v oblasti jizvy, která může i dále měnit svoji strukturu.
 • Po terapii mi byl doporučený pitný a klidový režim (bez zvýšené aktivní činnosti a cvičení daný den). Může se lehce motat hlava. Já byla zcela v pořádku.
laser jizva
laser jizva

Laser

Technologie laserové terapie patří dnes mezi velmi oblíbené přístupy a to jednak u jizev akutních (čerstvých), ale své uplatnění nachází i v terapii jizev staršího data!

Pokud si svou jizvou nejste jisté nebo máte jakýkoli problém pohybového aparátu (např. diastázu), doporučuji laser absolvovat. Jizvy ovlivňují funkčnost celého těla.

 • Velkou výhodou této terapie je možnost aplikace již v akutní fázi hojení, laser se tedy dá aplikovat již krátce po úrazu nebo operaci (již v šestinedělí), počet aplikací a frekvenci návštěv stanovuje odborník dle aktuálního stavu.
 • Mezi benefity terapie laserem řadíme rychlý nástup účinku, úlevu od bolesti, zkrácení doby rekonvalescence a v neposlední řadě stimulace přirozené regenerace těla.

Kdy se laser nedoporučuje

 • V těhotenství (aplikace na břicho a podbřišek u těhotných žen)
 • Při užívání léčiv se zvýšenou citlivostí na světlo
 • Při tetování a pigmentaci v oblasti léčené plochy
 • Dlouhodobé užívání kortikosteroidů

Jak ošetření probíhá a je bolestivé?

 • Nebolí, ucítíte jemné posunování hlavice laseru po jizvě a příjemné teplo
 • Dostanete ochranné brýle a celá procedura trvá pouze pár minut
 • Díky laseru je v hloubce tkáně podporován buněčný růst, zlepšuje se průtok krve a obnova buněk, následkem těchto změn v tkáni dochází ke zlepšení vlastností tkáně a jizvy se stávají lépe protažitelné a elastické