Dva typy žádanek

Pokud máte zájem uplatnit žádanku na vybranou fyzioterapii, poukazy nepopleťte a doneste poukaz typu FT

žádanka na fyzioterapii

Tento poukaz je platný pro fyzioterapeutickou léčbu

žádanka na fyzioterapii

Tento poukaz je platný pro vyšetření u rehabilitačního lékaře, který vám na základě provedených vyšetření vystaví poukaz FT pro fyzioterapii.

Jaký je rozdíl mezi fyzioterapií a rehabilitací? 

 

Vystavení žádanky

Poukaz FT

Poukaz na ošetření/vyšetření FT může vystavit Váš praktický lékař, neurolog, ortoped, chirurg, popřípadě lékaři jiných specializací.

Poukaz K

Pokud si nejste jisté, které pracoviště a posléze terapii zvolit, objednejte se nejdříve k rehabilitačnímu lékaři, který vám na základě provedených vyšetření vystaví poukaz FT pro fyzioterapii.

Doporučení a upozornění

Platnost poukazu

Platnost poukazu je 7 dní od jeho vystavení. Do té doby je nutné poukaz uplatnit – objednat se.

Smlouva s pojišťovnou

Dopředu si ověřte, že má vámi vybrané pracoviště smlouvu s vaší pojišťovnou.

Objednání na terapii

Termín ošetření lékařem/fyzioterapeutem je nutné si předem osobně/telefonicky objednat.

Donesení žádanky

Poukaz je nutné přinést na první terapii.

Žádanku odevzdáte

Žádanku odevzdáte na ambulanci při zahájení terapie.

Čekací lhůty

Objednejte se na vybrané pracoviště ihned i bez žádanky. Objednací lhůty jsou dlouhé a do té doby si žádanku obstaráte.

Fyzioterapie - seznam kódů zdravotních výkonů

21001

Komplexní kineziologické vyšetření

21002, 21003

Kineziologické a kontrolní vyšetření

21113

Fyzikální terapie (diadynamik, aplikace IF proudů...)

21215

LTV instruktáž a zácvik pacienta a jeho rodinných příslušníků

21225

LTV individuální – kondiční a analytické metody

21413

Techniky měkkých tkání

21415

Mobilizace páteře a periferních kloubů

21717

LTV individuální – nácvik lokomoce a mobility

21221

LTV na neurofyziologickém podkladě

21713

Masáž reflexní a vazivová